Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μοτοσικλέτας – «23 Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας, 17 “Μελωδικές Εξατμίσεις»

deltio-02

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας
Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας – facebook

Α4-01