Φωτογραφίες: Μιχάλης Λαζαρίδης

Μετά τη μουντάδα της εδώ ζωής μας και το γκρίζο Μιλάνο, που επισκέφτηκε το Cafe Racer Cult για την 70Η E.I.C.M.A. 2012, μια χαραμάδα φως, από τις Vintage μοτοσυκλέτες, τις Custom κατασκευές, τα Bobber και τα Cafe Racer, το στυλ και την κουλτούρα τους.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έτος ίδρυσης το 2001. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο