Το 2012 είναι μια χρονιά με πολλές επετείους. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη συμπλήρωση των σαράντα χρόνων από την κατασκευή της Kawasaki Z1 (Διαβαστε εδώ), ακόμη φέτος συμπληρώνονται και τα τριάντα χρόνια από την κατασκευή της

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έτος ίδρυσης το 2001. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο