Το 1978 η κρατική τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ.) προβάλει την τηλεοπτική σειρά “ROOTS” (Οι ΡΙΖΕΣ).
Ήταν η πρώτη σειρά που ήρθε στη χώρα μας, με μόλις ένα χρόνο διαφορά από την παγκόσμια προβολή της.