Το 2012 είναι μια χρονιά με πολλές επετείους. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη συμπλήρωση των σαράντα χρόνων από την κατασκευή της Kawasaki Z1 (Διαβαστε εδώ), ακόμη φέτος συμπληρώνονται και τα τριάντα χρόνια από την κατασκευή της