Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έτος ίδρυσης το 2001. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο