Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό στη ζωή μας, ό,τι κάνουμε. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, συνειδητά ή ασυνείδητα μας οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα, που μάλλον βαθιά μέσα μας, αυτό ήταν που ζητούσαμε. Άλλοι